Vereniging van Gepensioneerden TUI Nederland

Bestuur

Onze vereniging bestaat sinds 2006 en kent een toenemend aantal leden (juli '24: 412) en een actief bestuur. Het bestuur bestaat uit betalende leden, die vrijwillig de verschillende bestuurstaken vervullen. Zij stellen zich graag aan je voor via een muisklik op hun namen:

Als bestuur ontvangen wij graag feedback. Denk aan:
> Wijzigingen van contactgegevens,
> Wensen, aan- of opmerkingen en ideeën,
> Je reiservaringen met TUI Nederland.

E-mailadressen:

Het bestuur, v.l.n.r.: Gerri Witvliet, Josephine de Vijlder, Ger Krom, Joke Agricola, Rob van Hunen en Paul G. Tims
webpage bestuur