Vereniging van Gepensioneerden TUI Nederland

Josephine de Vijlder

Josephine de VijlderJosephine de Vijlder is het jongste lid van het bestuur. Tijdens de ledenvergadering in oktober 2015 heb ik me aangemeld. Paul, met wie ik vele jaren heb samengewerkt, zowel op de werkvloer van Holland International als binnen de OR (waar ik Zeetours Cruises vertegenwoordigde), had me vooraf benaderd of ik er iets voor voelde om in het bestuur te komen. Daar ik een fijne collega moeilijk iets kan weigeren heb ik er dan ook mee ingestemd.

De eerlijkheid gebiedt me te melden dat ik, door andere vrijwilligerswerkzaamheden, nog niet zoveel heb bijgedragen maar het is de bedoeling dat ik me ga bezighouden met de communicatie. Sinds mijn pensionering in 2013 ben ik lid van de VVG. Tijdens mijn laatste vakantiebeurs met Zeetours kwam Cor de Haan de stand inlopen om me ervan te overtuigen dat ik toch vooral lid moest worden van de VVG en dat is hem gelukt. Het is duidelijk, aan beide heren heb ik dit dus te danken!

Op 1 februari 1977 ben ik bij Holland International begonnen als Hoofd Secretariaat bij Pieter Terwan die ook een team van Area Development Managers aanstuurde. Op mijn afdeling werden toen nog alle brochureteksten met de typemachine uitgetikt! Dat was een voortdurende race tegen de klok. Al snel voelde ik dat ik voor secretaresse niet echt in de wieg was gelegd. Pieter beloofde me een andere functie en die kwam al snel bij de eerste reorganisatie (er zouden er nog vele volgen!). Ik werd Regional Manager en heb, in de loop der jaren en onder diverse managers, vele gebieden mogen inkopen waar ik tevens de reisleiding moest aansturen. Het maken van contracten in Bulgarije en Roemenie (toen nog achter het IJzeren Gordijn) was zowel een crime als een uitdaging te noemen. Vooral het vliegen met Tarom en Balkanair was keer op keer weer spannend. Terug van een buitenlandse reis moesten we op kantoor de gegevens van onze contracten invoeren in de "allereerste" computers binnen het bedrijf.

In 1992 ben ik overgestapt naar Zeetours Cruises, toen nog eigendom van Holland International. Ook hier heb ik,tot mijn pensioen, als Sales Manager met veel plezier gewerkt. Veel presentaties mogen geven, zowel aan klanten en reisagenten, veel scheepsbezoeken en studiereizen mogen begeleiden. Kortom, vanaf 1977 veel gezien, veel gelachen en veel geleerd.