Vereniging van Gepensioneerden TUI Nederland

Ger Krom

Bij de overdracht van de ledenadministratie aan mij, door Cor de Haan in november ’21, trad ik toe tot het bestuur.

Van 1970 tot 2001 werkte ik in de reisbureausector van TUI en rechtsvoorgangers te beginnen bij Intraned op het Damrak en via Lissone Lindeman, Ruys/Intraned en De Magneet tenslotte bij Holland International Reisburo. Oud-TUI collega’s kennen mij mogelijk van verschillende standplaatsen en rollen. In de ondernemingsraad van Holland International was ik meerdere jaren actief als lid en als secretaris. In die tijd zag ik, samen met VVG-TUI voorzitter Paul Tims, de cao voor de reisbranche tot stand komen.

In oktober 2001 verliet ik TUI om als docent toerisme te werken bij ROC Zadkine in Rotterdam. Via diverse mbo-instellingen door het gehele land belandde ik als docent Nederlands bij ROC Midden Nederland in Nieuwegein, waar ik in 2017 werd gepensioneerd. Daarna bleven er tot 2021 voor mij nog twee werkdagen over als secretaris van de examencommissie en als docent.

Door de mooie werkervaring en de vele persoonlijke contacten binnen TUI en rechtsvoorgangers vind ik het geweldig om via de VVG weer eens met oud-collega’s herinneringen op te halen en te ontdekken hoe zij met hun leven zijn verder gegaan. Nu ik al jaren van een afstand naar TUI Nederland kijk vind ik dat voormalig bestuursvoorzitter Ab Houtzaager (†) een standbeeld in Rijswijk verdient. In mijn ogen is zijn beleid en zijn blik op de toekomst bepalend geweest voor het voortbestaan en het succes van TUI Nederland nu.