Vereniging van Gepensioneerden TUI Nederland

Koepel Gepensioneerden

VVG TUI is aangesloten bij Koepel Gepensioneerden. De Koepel Gepensioneerden is een belangenbehartiger voor senioren in Nederland met deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.

De Koepel Gepensioneerden is een seniorenorganisatie, die actief de belangen van senioren behartigt ten aanzien van pensioenen en koopkracht en die actief meespeelt op de terreinen Zorg, Welzijn en Wonen.

Logo Koepel Gepensioneerden

Voor meer informatie zie de website van Koepel Gepensioneerden.